Polityka Prywatności serwisu Kartonado
z dnia 24.06.2019

 • Administratorem zebranych danych osobowych jest CyberUp Błażej Bereta z siedzibą w Tychach (43-100) przy ulicy Zagrodowej 25, numer NIP: 6462912721, REGON: 383391222
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla dokonania rejestracji w Serwisie a następnie do zawiązania umowy Rezerwacji.
 • Gromadzone dane osobowe obejmują wszelkie informacje zebrane od Użytkownika w procesie rejestracji, jak i w dalszych etapach użytkowania Serwisu. W szczególności przetwarzane dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zdjęcie, nazwę firmy, numer REGON, PESEL, adres, numer konta bankowego, nazwę odbiorcy przelewu.
 • Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Użytkownik może dokonywać takich zmian w Serwisie po zalogowaniu się na swoje Konto. Użytkownikowi przysługuje prawo zażądania wstrzymania przetwarzania jego danych osobowych lub ich usunięcia, gdy nie będą one już niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail kontakt@kartonado.pl
 • W przypadku usunięcia przez Użytkownika danych niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Administrator uprawniony jest do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym. Pomimo usunięcia przez Użytkownika jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Administrator jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania wcześniej zawartych umów lub dochodzenia roszczeń.
 • Dane podawane przez Użytkowników wykorzystywane są w celu realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Kartonado. Administrator może wykorzystywać zebrane dane także w celach statystycznych oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych lub usług administratora danych.
 • W ramach świadczenia usług, ulepszania i dostosowywania Serwisu do potrzeb Użytkowników zebrane dane mogą być także przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem.
 • Dane Użytkowników będą udostępniane innym Użytkownikom w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do realizacji umowy Rezerwacji pomiędzy Użytkownikami. Dane te mogą ponadto posłużyć do weryfikacji, czy Użytkownik spełnia i realizuje wymagania i zasady wymagane przez Regulamin i przepisy prawne.
 • Kartonado stosuje pliki Cookies. Informacje, które zbierane są przy ich pomocy pozwalają na lepsze dostosowanie usług i treści serwisu do potrzeb i preferencji Użytkowników, jak też do opracowania ogólnych statystyk dotyczących sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Wyłączenie przez Użytkownika obsługi Cookies (opcja dostępna w ustawieniach przeglądarki internetowej) nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, choć może niekorzystnie wpływać na sposób jego działania.
 • Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.
 • W przypadku gdyby Kartonado zmieniło właściciela, dane osobowe Użytkowników i prawa do ich wykorzystywania, jako część Serwisu również przeniesione zostaną na nowego właściciela.
 • Polityka prywatności może ulegać zmianom, nowa wersja polityki prywatności obowiązuje od chwili jej opublikowania w Serwisie.