Zadaj pytanie dotyczące powierzchni

Pokój w okolicy Parku Szczęśliwickiego
Michał N.
Wiadomość nie może zawierać danych kontaktowych umożliwiających zawarcie rezerwacji powierzchni z pominięciem serwisu Kartonado (np. numer tel. lub adres e-mail).
Wróć do powierzchni